โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก รีเซ็ต reset Epson L605

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก รีเซ็ต reset Epson L605

Price:

Description

เคลียร์แผ่นซับหมึก รีเช็ท epson L605 L606 


 
price/$300.00 บาท

 1. Turn on printer and connect USB cable
 2. Download Resetter Epson  L605
 3. Extract file 
 4. Open AdjProg.exe - Accept
 5. Particular adjustment mode
 6. Waste ink pad counter - OK
 7. Give check box Main Pad Counter and FL Box Counter
 8. Click Check – OK
 9. Click Initialization – OK
 10. Finish and then close adjustment program Epson L605
 11. Turn off printer and then turn on back.

0 Reviews